Tel: +355692152557
Email: info@rcdcalbania.org
Home Announcements
Aneksi A  Terma Reference Ekspert IT për zhvillimin e web dhe programeve informatike Lloji i Kontratës : Kontratë shërbimi Projekti: Gjithëpërfshirje dhe mundësi të barabarta në vendimarrje përmes E-pjesëmarrjes për një mirëqeverisje në Bashkinë Kavajë Vendi i zbatimit të projektit: Bashkia Kavajë Numri i ekspertëve të kërkuar: 1 Kohëzgjatja:   5 muaj (133 ditë pune) Autoriteti Kontraktor: Qendra për Bashkëpunim dhe...
Aneksi A  Terma Reference Ekspert IT për zhvillimin e web dhe programeve informatike Lloji i Kontratës : Kontratë shërbimi Projekti: Gjithëpërfshirje dhe mundësi të barabarta në vendimarrje përmes E-pjesëmarrjes për një mirëqeverisje në Bashkinë Kavajë Vendi i zbatimit të projektit: Bashkia Kavajë Numri i ekspertëve të kërkuar: 1 Kohëzgjatja:   5 muaj (133 ditë pune) Autoriteti...
CLICK HERE TO READ MORE
Tiranë, 1 Tetor  2014 TERMA REFERENCE Expert Turizmi për Identifikimin dhe  Hartimin e një itinerari tematik për rajonin e Matit Lloji i Kontratës : Konsulencë me kohë të shkurtër Projekti: “MATI EKO DESTINACION Vendi i zbatimit të projektit: Burrel Numri i ekspertëve të kërkuar: 1 Periudha:   1 – 30 nëntor 2014 Autoriteti Kontraktor: Qendra  Për bashkëpunim dhe...
Tiranë, 1 Tetor  2014 TERMA REFERENCE Expert Turizmi për Identifikimin dhe  Hartimin e një itinerari tematik për rajonin e Matit Lloji i Kontratës : Konsulencë me kohë të shkurtër Projekti: “MATI EKO DESTINACION Vendi i zbatimit të projektit: Burrel Numri i ekspertëve të kërkuar: 1 Periudha:   1 - 30 nëntor 2014 Autoriteti Kontraktor: Qendra  Për bashkëpunim dhe...
Lloji i Kontratës: Konsulencë me kohë të shkurtër Projekti: Festivali Zadrimor në Tokën e Fishtës Vendi i zbatimit të projektit: Blinisht, Lezhë Kohëzgjatja e kontratës: 14 ditë Kontraktori: Qendra për Bashkëpunim dhe Zhvillim Rajonal Parathënie: Projekti “Festivali Zadrimor në Tokën e Fishtës” financohet nga Bashkëpunimi Zvicerian për Zhvillim (SDC) dhe Bashkëpunimi Austriak për Zhvillim (ADC)...
Lloji i Kontratës: Konsulencë me kohë të shkurtër Projekti: Festivali Zadrimor në Tokën e Fishtës Vendi i zbatimit të projektit: Blinisht, Lezhë Kohëzgjatja e kontratës: 14 ditë Kontraktori: Qendra për Bashkëpunim dhe Zhvillim Rajonal Parathënie: Projekti “Festivali Zadrimor në Tokën e Fishtës” financohet nga Bashkëpunimi Zvicerian për Zhvillim (SDC) dhe Bashkëpunimi Austriak për Zhvillim (ADC)...
Tiranë, 25 gusht 2014 TERMA REFERENCE Ekspert Turizmi për realizimin e aktivitetit : Analizë  e potencialeve  në rajonin e  Matit, hartimi i një planveprimi dhe udhëzues i atraksioneve turistike. Lloji i Kontratës : Konsulencë me kohë të shkurtër Projekti:  “MATI EKO DESTINACION Vendi i zbatimit të projektit:  Zona Mat Numri i ekspertëve të kërkuar: 1 Periudha:...
Tiranë, 25 gusht 2014 TERMA REFERENCE Ekspert Turizmi për realizimin e aktivitetit : Analizë  e potencialeve  në rajonin e  Matit, hartimi i një planveprimi dhe udhëzues i atraksioneve turistike. Lloji i Kontratës : Konsulencë me kohë të shkurtër Projekti:  “MATI EKO DESTINACION Vendi i zbatimit të projektit:  Zona Mat Numri i ekspertëve të kërkuar: 1 Periudha:...
TERMA REFERENCE   Tiranë, 15 Gusht 2014 TERMA REFERENCE Trajnues – Menaxhimi i Mikpritjes Lloji i Kontratës : Konsulencë me kohë të shkurtër Projekti: “Festivali Zadrimor në Tokën e Fishtës” Vendi i zbatimit të projektit: Blinisht, Lezhë Autoriteti Kontraktor: Qendra për Bashkëpunim dhe Zhvillim Rajonal Parathënie: Projekti “Festivali Zadrimor në Tokën e Fishtës” financohet nga Bashkëpunimi Zvicerian për Zhvillim (SDC)...