Trajnim teorik për fermerët

Trajnimi u zhvillua nga eksperti veteriner me përvojë Lek Prendi sipas një programi të paracaktuar në bazë të qëllimeve të projektit. Pjesëmarrësit në trajnim ishin fermerët e vegjël lokalë dhe sidomos gratë që menaxhojnë ekonomitë e tyre familjare, duke rritur gjedhët e prodhimit të qumështit.

Takim me fermerët mbi mbarështimin e bagëtisë

Takime të veterinerit me fermerët e zonës mbi mbarështimin e bagëtisë dhe njohja me praktikat më të mira në fushën e blegtorisë u zhvilluan në fshatin Krajen të Lezhës, si një mundësi e mirë për të rritur përfitimet e bagëtisë mbarështuese dhe përmirësimin e  standardit të jetesës së blegtorëve në zonën e Zadrimës. Pjesëmarrës në këto takime 

Continue Reading…