WORKSHOP INFORMUES DHE EDUKUES MBI TURIZMIN TEMATIK MJEDISOR

Në kuadër të Projektit “Mati Eko Destinacion”, ditën e hënë, 24 Tetor 2014 në ambjentet e Shkollës së Mesme të Përgjithshme “Pjetër Budi” në Burrel, u zhvillua workshopi edukues dhe informues për të rinjtë e qytetit, me temë: “Turizmi tematik mjedisor për rajonin e Matit”, nën drejtimin e RCDC në bashkëpunim me Bashkinë Burrel. Pjesëmarrësit  në këtë tryezë ishin 

Continue Reading…

TRYEZE E RRUMBULLAKET NE KUADER TE PROJEKTIT MED

“Turizmi i qëndrueshëm dhe i përgjegjshëm për Rajonin e Matit mund të jetë një ndër burimet e punësimit dhe të të ardhurave.” Kjo ishte tema kryesore e Tryezës së Rrumbullakët që Qendra për Bashkëpunim dhe Zhvillim Rajonal – RCDC, në bashkëpunim me Bashkinë Burrel, organizuan sot, me date 22 Tetor 2014, ora 10:30 në sallën e Pallatit 

Continue Reading…