Ndërgjegjësimi i komunitetit mbi qeverisjen e hapur dhe platformat e komunikimit publik-privat

Qendra për Bashkëpunim dhe Zhvillim Rrajonal (RCDC), në kuadër të Projektit “Praktikimi i qeverisjes së hapur në Bashkinë Kavajë”, financuar nga AMSHC, organizoi   më datë 4 Gusht 2016 në ambjentet e Hotel AS, Golem, Tryezën e Rrumbullakët me temë “Ndërgjegjësimi i  komunitetit mbi qeverisjen e hapur dhe platformat e komunikimit publik-privat”. Në këtë aktivitet morën 

Continue Reading…