Tel: +355692152557
Email: info@rcdcalbania.org

Projekti Thema

Sot në qytetin e Janinës u zhvillua takimi i parë teknik i Projektit THEMA, "Teknologjitë e reja në shërbim të zhvillimit të rrugëve ndër-rajonale tematike", bashkëfinancuar nga "Programi Ndërkufitar INTERREG Greqi - Shqipëri 2014-2020". Qendra për Bashkëpunim dhe Zhvillim Rajonal është partnere në këtë projekt së bashku me Agjencinë...

EMBLEMATIC

Like Olympus, Etna and Canigó, Mountain Cika is a coastal Mediterranean mountain, emblematic for its history, landscape and identity. All these mountains and the areas influenced by them are confronted with the challenge of protecting their assets from endogenous & exogenous threats like natural risks as the ones linked to...
In the frames of project ConsumeLess, from the 5th till the 6th of October two important events were held in Saranda. The events were hosted by the Municipality of Saranda, supported by experts of Regional Center for Development and Cooperation and aimed at training all the organizations and institution representatives...
Trajnimi u zhvillua nga eksperti veteriner me përvojë Lek Prendi sipas një programi të paracaktuar në bazë të qëllimeve të projektit. Pjesëmarrësit në trajnim ishin fermerët e vegjël lokalë dhe sidomos gratë që menaxhojnë ekonomitë e tyre familjare, duke rritur gjedhët e prodhimit të qumështit. Lopët qumështore janë kafshë të forta, por ato...
Gjatë muajve të parë të impementimit të projektit eksperti veteriner ka zhvilluar një sërë takimesh me fermerë të vegjël të zonës ku janë identifikuar disa probleme në rritjen e bagëtisë si më poshtë: Mungesa e shërbimit të specializuar veterinar në zonë që ofron këshilla të bazuara në nevojat e...
Takime të veterinerit me fermerët e zonës mbi mbarështimin e bagëtisë dhe njohja me praktikat më të mira në fushën e blegtorisë u zhvilluan në fshatin Krajen të Lezhës, si një mundësi e mirë për të rritur përfitimet e bagëtisë mbarështuese dhe përmirësimin e  standardit të jetesës së blegtorëve në...
Trajnimi i punonjësve të Bashkisë Kavajë për funksionimin e paketës së Administrimit të Taksave si dhe trajnimi i stafit të katër njësive administrative për përdorimin e  paketës  së Kerkesë Ankesave u zhvillua në tre ditë të ndryshme. Dita I: Përdorimi i modulit të Administrimit të Taksave - Administratori i sistemit Dita...
Qendra për Bashkëpunim dhe Zhvillim Rrajonal (RCDC), në kuadër të Projektit “Praktikimi i qeverisjes së hapur në Bashkinë Kavajë”, financuar nga AMSHC, organizoi   më datë 4 Gusht 2016 në ambjentet e Hotel AS, Golem, Tryezën e Rrumbullakët me temë “Ndërgjegjësimi i  komunitetit mbi qeverisjen e hapur dhe platformat e...
Workshopi me temë “Krasitja e hardhisë në fazën e gjelbërt” u organizua në ambjentet e Kooperativës Sapa Zadrima në Krajen, në bashkëpunim me personelin e kooperativës dhe me pjesëmarrjen e fermerëve të vegjël të zonës së Zadrimës, të interesuar në këtë proçes. Workshopi u drejtua nga konsulenti i projektit Bledar...
Shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor krijohen dhe ushtrojnë veprimtarinë e tyre në përputhje me përcaktimet e ligjit nr. 38/2012 "Për Shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor" dhe janë subjekt i lehtësive fiskale dhe skemave mbështetëse, sipas legjislacionit ne fuqi. Kjo ishte tema e diskutimit në takimin e anëtarëve të Kooperativës Sapa Zadrima me ekspertë të...