Practicing Open Government

Description

Financuar nga:  Agjensia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Vendi i zbatimit:  Bashkia Kavajë & Njësitë Administrative Golem, Helmes, Synej, Luz i Vogël

Kohëzgjatja: Qershor 2016 – Mars 2017

Objektivi kryesor:

Modernizimi  i sistemit të shërbimeve për qytetarët dhe  përmirësimi i mjedisit mundësues të komunitetit e shoqerisë civile përmes inkurajimit të ngritjes së platformave të partneritetit publik – privat në Bashkinë Kavajë, si masa konkrete për parandalimin e korrupsionit.

Objektivat specifikë:

  • Ndërgjegjësimi i komunitetit rreth parimeve dhe funksionimit të Qeverisjes së Hapur dhe ndikimi i shoqërise civile për pjesemarrje në komunikim publik;
  • Zhvillimi i një sistemi për monitorimin dhe vleresimin e procedurave të mirëqeverisjes në Bashkinë Kavajë dhe njesitë administrative;
  • Modernizimi dhe përmirësimi i shërbimeve për qytetarët në Bashkinë Kavajë dhe qendrat administrative;

Project Details

  • Project Name : OPEN GOVERNMENT
  • Date : 2016-06-14