Keni një biznes në Gjirokastër? A keni marrë pjesë më parë në një Master Class? Nuk dini cfarë është një Master Class? Përgjigjen për këto pyetje e kemi ne. Master Classes janë klasa ose orë mësimore që jepen nga më të mirët (mjeshtrat) në të gjitha fushat e aktivitetetit njerëzor nga shkenca e arti...

Request for Quotation

0
Regional Centre for Development and Cooperation in the framework of the project “Integrated Approaches for Cultural Heritage Promotion: Ancient Theatres & Sites Route as Branded Destination”/ i-Thea, funded within the Programme 2014 - 2020 Interreg IPA CBC Greece - Albania, is responsible for developing a detailed, internal plan for...

Request for Quotation

0
Regional Centre for Development and Cooperation in the framework of the project “Integrated Approaches for Cultural Heritage Promotion: Ancient Theatres & Sites Route as Branded Destination”/ i-Thea, funded within the Programme 2014 - 2020 Interreg IPA CBC Greece - Albania, is responsible for the development of the project website...

Treasure Hunting Game

0
Two days. Two areas. Two Treasure Hunt Games. One project. In the framework of the EC Day 2019 initiative, THEMA Project and Interreg Greece - Albania will organise Treasure Hunts in Gjirokaster, Albania on September 28th and in the areas of Zagori & Konitsa, Greece on September 29th. Register now and...
Aneksi A  Terma Reference Ekspert IT për zhvillimin e web dhe programeve informatike Lloji i Kontratës : Kontratë shërbimi Projekti: Gjithëpërfshirje dhe mundësi të barabarta në vendimarrje përmes E-pjesëmarrjes për një mirëqeverisje në Bashkinë Kavajë Vendi i zbatimit të projektit: Bashkia Kavajë Numri i ekspertëve të kërkuar: 1 Kohëzgjatja:   5 muaj (133 ditë pune) Autoriteti Kontraktor: Qendra për Bashkëpunim dhe...
Aneksi A  Terma Reference Ekspert IT për zhvillimin e web dhe programeve informatike Lloji i Kontratës : Kontratë shërbimi Projekti: Gjithëpërfshirje dhe mundësi të barabarta në vendimarrje përmes E-pjesëmarrjes për një mirëqeverisje në Bashkinë Kavajë Vendi i zbatimit të projektit: Bashkia Kavajë Numri i ekspertëve të kërkuar: 1 Kohëzgjatja:   5 muaj (133 ditë pune) Autoriteti...
CLICK HERE TO READ MORE
Tiranë, 1 Tetor  2014 TERMA REFERENCE Expert Turizmi për Identifikimin dhe  Hartimin e një itinerari tematik për rajonin e Matit Lloji i Kontratës : Konsulencë me kohë të shkurtër Projekti: “MATI EKO DESTINACION Vendi i zbatimit të projektit: Burrel Numri i ekspertëve të kërkuar: 1 Periudha:   1 – 30 nëntor 2014 Autoriteti Kontraktor: Qendra  Për bashkëpunim dhe...
Tiranë, 1 Tetor  2014 TERMA REFERENCE Expert Turizmi për Identifikimin dhe  Hartimin e një itinerari tematik për rajonin e Matit Lloji i Kontratës : Konsulencë me kohë të shkurtër Projekti: “MATI EKO DESTINACION Vendi i zbatimit të projektit: Burrel Numri i ekspertëve të kërkuar: 1 Periudha:   1 - 30 nëntor 2014 Autoriteti Kontraktor: Qendra  Për bashkëpunim dhe...
Lloji i Kontratës: Konsulencë me kohë të shkurtër Projekti: Festivali Zadrimor në Tokën e Fishtës Vendi i zbatimit të projektit: Blinisht, Lezhë Kohëzgjatja e kontratës: 14 ditë Kontraktori: Qendra për Bashkëpunim dhe Zhvillim Rajonal Parathënie: Projekti “Festivali Zadrimor në Tokën e Fishtës” financohet nga Bashkëpunimi Zvicerian për Zhvillim (SDC) dhe Bashkëpunimi Austriak për Zhvillim (ADC)...