Në kuadër të projektit “Gjithëpërfshirje dhe mundësi të barabarta në vendimarrje përmes E-pjesëmarrjes për një mirëqeverisje në Bashkinë Kavajë”, ditën e enjte, 25 Shkurt 2016, në ambientet e Restorant Poçeria e Vjetër në Kavaje, u  organizua workshop-i me temë “Buxhetimi me Pjesëmarrje”. Në përbërje të pjesëmarrësve ishin staf i administratës...
Bashkia Kavajë ka tashmë web-in zyrtar www.bashkiakavaje.gov.al. Ky web është  një mundësi për qeverisje më të mirë duke rritur transparencën dhe efikasitetin e ofrimit të shërbimeve për qytetarin dhe bizneset.  Teknologjia e Informacionit e ndihmon administratën vendore të përmirësojë ofrimin e shërbimeve për qytetarët, për biznesin por dhe në proçeset e...
Ne daten 26 Janar 2016 ne ambientet e salles se konferencave te Hotel As, Golem, u zhvillua trajnimi i stafit te Bashkise Kavaje mbi perdorimin e sistemit te One Stop Shop i instaluar ne kuader te projektit te Bashkeqeverisjes ne Bashkine Kavaje. Ne kete seance trajnimi u trajtuan aspektet teorike te...
Ditën e mërkurë, 14 Tetor, në ambientet e Restorant "Poçeria e vjetër" u prezantua projekti i "Bashkëqeverisjes në Bashkinë Kavajë". Ky projekt financohet nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërise Civile - AMSHC dhe zbatohet nga Qendra për Bashkëpunim dhe Zhvillim Rajonal. Në këtë event ishin të pranishëm stafi i...