Trajnimi u zhvillua nga eksperti veteriner me përvojë Lek Prendi sipas një programi të paracaktuar në bazë të qëllimeve të projektit. Pjesëmarrësit në trajnim ishin fermerët e vegjël lokalë dhe sidomos gratë që menaxhojnë ekonomitë e tyre familjare, duke rritur gjedhët e prodhimit të qumështit. Lopët qumështore janë kafshë të forta, por ato...
Gjatë muajve të parë të impementimit të projektit eksperti veteriner ka zhvilluar një sërë takimesh me fermerë të vegjël të zonës ku janë identifikuar disa probleme në rritjen e bagëtisë si më poshtë: Mungesa e shërbimit të specializuar veterinar në zonë që ofron këshilla të bazuara në nevojat e...
Takime të veterinerit me fermerët e zonës mbi mbarështimin e bagëtisë dhe njohja me praktikat më të mira në fushën e blegtorisë u zhvilluan në fshatin Krajen të Lezhës, si një mundësi e mirë për të rritur përfitimet e bagëtisë mbarështuese dhe përmirësimin e  standardit të jetesës së blegtorëve në...