Workshopi me temë “Krasitja e hardhisë në fazën e gjelbërt” u organizua në ambjentet e Kooperativës Sapa Zadrima në Krajen, në bashkëpunim me personelin e kooperativës dhe me pjesëmarrjen e fermerëve të vegjël të zonës së Zadrimës, të interesuar në këtë proçes. Workshopi u drejtua nga konsulenti i projektit Bledar...
Nën konsulencën e enologut Bledar Laçi në ambientet e kooperativës u zhvillua trajnimi praktik mbi Ajrosjen e veres per largimin e aromave negative te krijuara nga dekantimet si dhe Trajtimi i verës me kiarifikant për ekuilibrimin e polifenoleve dhe taninave të dizekuilibruara. Ky trajnim i vjen në ndihmë fermerëve...
Aneksi A  Terma Reference Ekspert IT për zhvillimin e web dhe programeve informatike Lloji i Kontratës : Kontratë shërbimi Projekti: Gjithëpërfshirje dhe mundësi të barabarta në vendimarrje përmes E-pjesëmarrjes për një mirëqeverisje në Bashkinë Kavajë Vendi i zbatimit të projektit: Bashkia Kavajë Numri i ekspertëve të kërkuar: 1 Kohëzgjatja:   5 muaj (133 ditë pune) Autoriteti...
Tiranë, 15 Gusht 2014 TERMA REFERENCE Trajnues – Disenjimi i produkteve artizanale   Lloji i Kontratës : Konsulencë me kohë të shkurtër Projekti: “Festivali Zadrimor në Tokën e Fishtës” Vendi i zbatimit të projektit: Blinisht, Lezhë Autoriteti Kontraktor: Qendra për Bashkëpunim dhe Zhvillim Rajonal   Parathënie:   Projekti “Festivali Zadrimor në Tokën e Fishtës” financohet nga Bashkëpunimi Zvicerian për Zhvillim...
Ekspert turizmi për përgatitjen e dokumentit të Planveprimit të Marketingut të Destinacionit Zadrimë Lloji i Kontratës: Konsulencë me kohë të shkurtër Projekti: Festivali Zadrimor në Tokën e Fishtës Vendi i zbatimit të projektit: Blinisht, Lezhë Kohëzgjatja e kontratës: 40 ditë Kontraktori: Qendra Rajonale për Bashkëpunim dhe Zhvillim (RCDC) Parathënie: Projekti “Festivali Zadrimor në Tokën e Fishtës”...
Ditën e enjte, datë 6 shkurt 2014, në sallën e Hotel Aragostës u zhvillua konferenca për shtyp për promovimin e projektit Adriacold - Përhapja e Teknologjive Ftohëse dhe Freskuese duke përdorur si Burim Energjinë Diellore në rajonin e Adriatikut. Konferenca vijoi pas workshopit me temë “Promovimi i teknologjisë ftohëse...