MAT ECO DESTINATION

DATE : 2014-10-04

Turizmi i qëndrueshëm dhe i përgjegjshëm për Rajonin e Matit mund të jetë një ndër burimet e punësimit dhe të të ardhurave.” Kjo ishte tema kryesore e Tryezës së Rrumbullakët që Qendra për Bashkëpunim dhe Zhvillim Rajonal – RCDC, në bashkëpunim me Bashkinë Burrel, organizuan sot, me date 22 Tetor 2014

View Details