Njoftim për pjesëmarrje në Master Classes – Marketingu i Turizmit, Shërbimi i Konsumatorit, Gastronomi në antikitet

Keni një biznes në Gjirokastër?
A keni marrë pjesë më parë në një Master Class?
Nuk dini cfarë është një Master Class?
Përgjigjen për këto pyetje e kemi ne.
Master Classes janë klasa ose orë mësimore që jepen nga më të mirët (mjeshtrat) në të gjitha fushat e aktivitetetit njerëzor nga shkenca e arti deri te sporti.
Për të gjithë sipërmarrësit që jetojnë dhe punojnë në qarkun e Gjirokastrës projekti i-Thea,  i mbështetur nga programi Interreg IPA CBC Greqi – Shqipëri në datat 10-11 Mars ju mundëson:
3 Master Class-a në:
  • Marketingun e Turizmit
  • Shërbimin e konsumatorit
  • Gastronominë në antikitet
Ju ftojmë të na bashkoheni në këto klasa. Pjesëmarrësit do pajisen me çertifikatë. Detajet rreth programit do t’ju përcillen pasi të konfirmoni pjesëmarrjen në:

e-mail: info@rcdcalbania.org                  Cel: 0699615182