SAPA AGRICULTURAL FARM

DATE : 2015-11-01

Emri i projektit: Zhvillimi i Kooperativës bujqësore Sapa në zonën ruale të Zadrimës, në veri të Shqipërisë

Donatorët: L’Otto per Mille, Chiesa Valdese

Aktivitetet kryesore:

  1. Formim professional i personelit të kooperativës;
  2. Konsulencë në terren nga agronom dhe enolog, për fermerë e vegjël të cilët janë pjesë e kooperativës;
  3. Organizimi i një workshop mbi fertilizimin e azotit në pemë e ullirit;
  4. Inership pranë kooperativës Sapa, për të diplomuarit e rinj;
  5. Krijimi i logos së kooperativës dhe etiketave të vajit të vajit të ullirit dhe verës nga një studio marketingu;
  6. Blerja e një makinerie që vendos etiketat në shishet e vajtit dhe verës.
Kohëzgjatja e projektit:  12 muaj (nëntor 2015 – nëntor 2016) Project supported with funds from Otto per Mille of the Waldensian Church of Italy

View Details