Në kuadër të projektit GREAT SUN i financuar nga INTERREG IPA CBC Greece -Albania, RCDC ju përcjell një set informativ mbi efiçencën e energjisë në ndërtesa, ku përfshihen një sërë masash që mund të aplikohen për të siguruar efiçencë në përdorimin e energjisë në ndërtesat e banimit si edhe në sektorin publik.
Klikoni në link më poshtë për të lexuar broshurat.

Efiçenca e energjisë… Ide e mirë!

Masat e Efiçencës së Energjisë në ndërtesat e banimit