Shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor krijohen dhe ushtrojnë veprimtarinë e tyre në përputhje me përcaktimet e ligjit nr. 38/2012 “Për Shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor” dhe janë subjekt i lehtësive fiskale dhe skemave mbështetëse, sipas legjislacionit ne fuqi.

Kjo ishte tema e diskutimit në takimin e anëtarëve të Kooperativës Sapa Zadrima me ekspertë të Qendrës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Rajonal, e cila asiston këtë kooperativë në zhvillimin dhe rritjen e aktivitetit të saj.

Project supported with funds from Otto per Mille of the Waldensian Church of Italy

otto_logo-e1466086235763