Nën konsulencën e enologut Bledar Laçi në ambientet e kooperativës u zhvillua trajnimi praktik mbi Ajrosjen e veres per largimin e aromave negative te krijuara nga dekantimet si dhe Trajtimi i verës me kiarifikant për ekuilibrimin e polifenoleve dhe taninave të dizekuilibruara. Ky trajnim i vjen në ndihmë fermerëve të kooperativës SAPA dhe ka për qëllimin përmirësimin dhe standartizimin e produkteve të verës që kjo kooperativë do nxjerr në treg.

Project supported with funds from Otto per Mille of the Waldensian Church of Italy

otto_logo-e1466086235763